ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΤΤΑΣ

ΜΕΛΟΣ

Ο Μάριος Πίττας εργάζεται ως Διευθυντής στην εταιρεία Magnumserve, είναι κάτοχος πανεπιστημιακού διπλώματος Business and Marketing και μεταπτυχιακού στο Business Administration in Financial Management από το Southeastern University του Λονδίνου.

‘Οντάς δραστήριο άτομο  ενασχολείται με φιλανθρωπικούς οργανισμούς και εκδηλώσεις από νεαρή ηλικία και θεωρεί πως ο εθελοντισμός και η προσφορά είναι  βασικό στοιχείο του πολιτισμού και κατ’ επέκταση της  ισότιμης και δημοκρατικής κοινωνίας.